ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ

  • Μειωμένα δίδακτρα κατά 35% σε σχέση με το 2018
  • Καταβολή ισόποσων δόσεων ανά εξάμηνο
  • Απαλλαγή διδάκτρων κατόπιν αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια της ισχύουσας νομοθεσίας
  • Προβλέπεται χορήγηση (ανταποδοτικών) Υποτροφιών σε φοιτητές με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και χαμηλό εισόδημα, με παράλληλη συμμετοχή στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ.
  • Επιπλέον, για φοιτητές οι οποίοι προσέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας υπάρχει ειδική μέριμνα για κάλυψη μέρους των εξόδων μετακίνησής τους με σκοπό την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων.