ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Η ενέργεια αποτελεί όχι μόνο βασικό συντελεστή της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και καθοριστικό παράγοντα της ποιότητας ζωής μας. Στα πλαίσια αυτά, τα Ενεργειακά Συστήματα, είτε είναι απλά είτε σύνθετα, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη και την ευημερία του πλανήτη μας.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με άξονα το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος (www.sealab.gr), ξεκίνησε από το 2006 ένα υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, σε συνεργασία με το καταξιωμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Heriot-Watt. Σήμερα το Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα λειτουργεί με επιτυχία για περισσότερο από δέκα χρόνια, έχοντας ενισχύσει την ελληνική επιστημονική κοινότητα με περισσότερους από τετρακόσιους αποφοίτους.

Με το Πρόγραμμα αυτό, τα συνεργαζόμενα ΑΕΙ παρέχουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση, καθώς και εφαρμοσμένες γνώσεις στο σύνολο των θεμάτων της Ενέργειας. Αξίζει να τονισθεί ότι οι διδάσκοντες, πέραν του σημαντικού επιστημονικού και ερευνητικού τους έργου, διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία εφαρμογής σε μια σειρά θεμάτων αιχμής, όπως η Ηλεκτροκίνηση, η Εξοικονόμηση Ενέργειας, η Αποθήκευση Ενέργειας, η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Υβριδικών Λύσεων βασισμένων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κ.λπ.

Παράλληλα, αξιοποιείται η μακρόχρονη εμπειρία και οι καινοτόμες διδακτικές κατευθύνσεις ενός καθιερωμένου στον τομέα του μηχανικού Πανεπιστημίου, όπως είναι το Heriot-Watt University, ενώ οι φοιτητές μας αποκτούν σημαντική άνεση στη χρήση της αγγλικής γλώσσας, καθώς το διδακτικό υλικό, οι εξαμηνιαίες εργασίες και οι εξετάσεις διεξάγονται στην αγγλική. Για το σκοπό αυτό, το παρεχόμενο Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει δύο σύγχρονες κατευθύνσεις εξειδίκευσης, ενώ και κατά το πρώτο έτος φοίτησης προσφέρονται μαθήματα επιλογής, έτσι ώστε ο κάθε φοιτητής να προσαρμόσει το πρόγραμμά του στα επιστημονικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα.

Σε μια σαφή προσπάθεια για διευκόλυνση των φοιτητών μας και αναγνωρίζοντας την αγωνία των νέων επιστημόνων να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες και σε ένα έντονα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, τα μαθήματα του Προγράμματος διεξάγονται αποκλειστικά Παρασκευή βράδυ και Σάββατο πρωί στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ενώ παρέχονται υποτροφίες στους μισούς τουλάχιστον φοιτητές που επιτυγχάνουν τις υψηλότερες επιδόσεις στα μαθήματα του πρώτου έτους.

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «MSc in Energy Systems» είναι ένα από τα καλύτερα Προγράμματα στον τομέα της Ενέργειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχοντας έγκυρη και υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου επιστημονική γνώση και βαθειά εμπειρία εφαρμογής, σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε και να δημιουργήσουμε από κοινού τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες για την ακαδημαϊκή σας εξέλιξη και την επαγγελματική σας αναβάθμιση στον κυρίαρχο τομέα των Ενεργειακών Συστημάτων.

 

Δρ Ιωάννης Κ. Καλδέλλης

Διευθυντής του MSc in Energy Systems

Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Οικονομολόγος Πανεπ. Πειραιώς