ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Water use and water savings in Thermal Power Stations, Special reference: Greek Thermal Power Stations water use

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Chelioudakis Emmanuel

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Dr E. Kondili

ΕΤΟΣ:

2010

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

-

An algorithm and a computer based simulation program for multiparametric heat transfer analysis for building surfaces

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Christoloukas Dimitrios

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Dr M. Vrachopoulos

ΕΤΟΣ:

2009

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

-

A preventive maintenance protocol for solar – assisted air conditioning installations. The case of Greece.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Drosou Vasiliki

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Dr Th. Tsoutsos

ΕΤΟΣ:

2008

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

-

The Air Pollution Impact on the PV panel’s performance in Urban Environment

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Fragkos Panagiotis

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Prof J.K. Kaldellis

ΕΤΟΣ:

2010

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

-

Micro-trigeneration systems in the residential sector in Greece. Greenhouse Gas (GHG) emissions reduction and potential energy savings

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Gaitanaros Dimitrios

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Dr G. Alexis

ΕΤΟΣ:

2009

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

-

Gas-to-Liquid (GTL) diesel fuel: Current technology status and prospects of use in the Greek transport sector

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Giatropoulis Evangelos

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Dr E. Kondili

ΕΤΟΣ:

2010

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

-

Reliability and availability of installed wind turbines in Greece

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Kalafatis Eleftherios

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Prof J.K. Kaldellis

ΕΤΟΣ:

2009

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

-

Theoretical and Experimental Behavior of Horizontal Earth Heat Exchanger

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Laurenti Fani

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Dr M. Vrachopoulos

ΕΤΟΣ:

2009

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

-

Energy balance of photovoltaic pumping systems: A Theoretical and Experimental Approach.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Meidanis Evangelos

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Prof J.K. Kaldellis

ΕΤΟΣ:

2008

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

-

Evaluation of electrical generators for contemporary wind turbines. Applications in weak island networks

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Pallis George

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Prof J.K. Kaldellis

ΕΤΟΣ:

2009

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

-