ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Κανονισμός Σπουδών του  ΠΜΣ, περιγράφεται από τα δύο συνεργαζόμενα ιδρύματα

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ (Πρώην ΤΕΙ Πειραιά), Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

http://www.teipir.gr/images/pdf/kanonismos.pdf

και

Heriot-Watt University Ordinances & Regulations:

http://www.hw.ac.uk/ordinances