ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΜΣ

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του MSc in Energy Systems υποστηρίζονται από το Εργαστήριο Ηπίων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ &ΠΡΟΠΕ) ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Το Εργαστήριο βρίσκεται στο Κτίριο Γ (Αίθουσα Γ015 – Ισόγειο) και  λειτουργεί με  συνεχή υποστήριξη από εξειδικευμένο ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό έργο σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων σχετικών με τις Ανανεώσιμες-Ήπιες Μορφές Ενέργειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες εφαρμογής τους στον ελλαδικό χώρο.

Το Εργαστήριο προσφέρει στους φοιτητές ένα πλήρως εξοπλισμένο και λειτουργικό περιβάλλον, με τις πλέον σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές (λογισμικά και εξοπλισμό). Πιο συγκεκριμένα οι υποδομές του περιλαμβάνουν :

  • Πειραματικό Σταθμό Υβριδικό ΑΠΕ
  • Μικρή Ανεμογεννήτρια Οριζοντίου Άξονα
  • Συστοιχία Φωτοβολταϊκών
  • Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας- Μπαταρίες Μολύβδου-Οξέος
  • Καταγραφικά Όργανα
  • Όργανα Πιστοποίησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
  • Συσκευές Καταγραφής Κατανάλωσης Ενέργειας σε Κτίρια
  • Συσκευές Καταγραφής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
  • Μονάδα Αφαλάτωσης Αντίστροφης Ώσμωσης

 

Νέα Επιτεύγματα

Solar Carport / Ηλιακός Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Το Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ με την υποστήριξη των βιομηχανικών φορέων  (Schletter, EUROSOL, ELFON and EnerSys) ανέλαβε την πρωτοβουλία, να αναπτύξει και να κατασκευάσει τον πρώτο αμιγώς Δημόσιο αυτόνομο ηλιακό σταθμό φόρτισης στη χώρα, “CARPORT”, με δυνατότητα καταγραφής όλων των ενεργειακών δεδομένων, υποστηρίζοντας την Ελληνική προσπάθεια για εξέλιξη και ενίσχυση των υποδομών στο χώρο της ηλεκτροκίνησης.

Κινητή / φορητή μονάδα μέτρησης και καταγραφής ατμοσφαιρικών ρύπων

Στον εξοπλισμό του Εργαστηρίου συγκαταλέγεται επίσης η πρότυπη / φορητή μονάδα μέτρησης και καταγραφής ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Πρόκειται για ένα τεχνολογικά προηγμένο σύστημα παρακολούθησης το οποίο έχει προσαρμοστεί σε  ένα ηλεκτρικό μίνι-βαν, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο τη δυνατότητα καταγραφής της  ποιότητας του αέρα σε ολόκληρη την Ελληνική αστική επικράτεια.

Εργαστήριο SEALABΕργαστήριο SEALABΕργαστήριο SEALAB_3Εργαστήριο SEALAB_4Εργαστήριο SEALAB_5Εργαστήριο SEALAB_6Εργαστήριο SEALAB_7Εργαστήριο SEALAB_8Εργαστήριο SEALAB_9Εργαστήριο SEALAB_10Εργαστήριο SEALAB_11Εργαστήριο SEALAB_12