ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

MSc Energy Systems Dissertations

Καταθεστε την εργασια σας πατωντας εδω

Σημείωση:
Για τη βαθμολόγηση της εργασίας, θα πρέπει να υποβληθεί ένας αντίστοιχος συμπιεσμένος φάκελος, όπως στο παρακάτω υπόδειγμα:

Mr_Surname_Name_HWid.zip

Στο παραπάνω .zip αρχείο περιέχεται ένα αρχείο word με το εξώφυλλο, την τυπική δομή και μορφοποίηση της διπλωματικής εργασίας.
Επιπλέον ένας τυπικός οδηγός πλαγιαρισμού, βοηθητικός για τη χρήση της πλατφόρμας του Turnitin του Heriot Watt παρατίθεται ακολούθως.

HWU Plagiarism Guide – Οδηγός Πλαγιαρισμού


Dissertation Appointment Form

Καταθεστε την φορμα σας πατωντας εδω

Στο παρακάτω link μπορείτε να καταθέσετε τη φόρμα ανάθεσης/κατοχύρωσης της διπλωματικής σας εργασίας:

Dissertations Appointment Form

Μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα εδώ:

Cohort _No_Surname_Name_appointment form


Modules

Στα παρακάτω links μπορείτε να καταθέσετε τις εργασίες των μαθημάτων:

Το υποβληθέν αρχείο θα πρέπει να έχει την αντίστοιχη ονομασία: (Cohort_xx_Surname_Name_RE&FFbT_Assign._…)