ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Energy Systems Dissertation

Στο παρακάτω link μπορείτε να καταθέσετε την διπλωματική σας:

Σημείωση:
Για τη βαθμολόγηση της εργασίας, θα πρέπει να υποβληθεί ένας αντίστοιχος συμπιεσμένος φάκελος, όπως στο παρακάτω υπόδειγμα:

Mr_Surname_Name_HWid.zip

Στο παραπάνω .zip αρχείο περιέχεται ένα αρχείο word με το εξώφυλλο, την τυπική δομή και μορφοποίηση της διπλωματικής εργασίας.
Επιπλέον ένας τυπικός οδηγός πλαγιαρισμού, βοηθητικός για τη χρήση της πλατφόρμας του Turnitin του Heriot Watt παρατίθεται ακολούθως.

HWU Plagiarism Guide – Οδηγός Πλαγιαρισμού


Dissertation Appointment Form

Στο παρακάτω link μπορείτε να καταθέσετε την φόρμα ανάθεσης/κατοχύρωσης της διπλωματικής σας εργασίας :

Dissertations Appointment Form

 


Modules

Στα παρακάτω links μπορείτε να καταθέσετε τις εργασίες των μαθημάτων:

Το υποβληθέν αρχείο θα πρέπει να έχει την αντίστοιχη ονομασία: (Cohort_xx_Surname_Name_RE&FFbT_Assign._…)