ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σε ποιους απευθύνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα; 

 • Σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων /Πολυτεχνείων-Τ.Ε.Ι.) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης με αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και
 • με ενδιαφέρον να επεκτείνουν ή να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις γνώσεις τους στο ευρύτατο φάσμα των αντικειμένων της Ενέργειας με έμφαση στο Σχεδιασμό  Ενεργειακών Συστημάτων και στις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση συμμετοχής
 • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
 • Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου, (εάν υπάρχει)
 • Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές
 • Βεβαιώσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 • Αντίγραφο πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες