ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Με σκοπό την αναγνώριση αλλά και εξοικείωση των ολοκληρωμένων ενεργειακών έργων και των σχετικών εγκαταστάσεων τόσο συμβατικών όσο και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχετικές μονάδες.
Στόχος είναι να επικοινωνηθούν στους φοιτητές πρακτικά θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό και τη λειτουργία αυτών των μονάδων και να αναγνωριστεί, πιθανότητα, ένα μελλοντικό επαγγελματικό πεδίο ενασχόλησης.

Μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη των φοιτητών του MSc in Energy Systems στο Αιόλικό Πάρκο Κιθαιρώνα πατώντας εδώ

Μπορείτε να δείτε γενικό φωτογραφικό υλικό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος πατώντας εδώ