ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

The Role of Residential Load-management in the Support of RES- Based Power Generation in Remote Electricity Grids

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

Marinos Stathopoulos, Dimitrios Zafirakis, , Kosmas Kavadias, John K. Kaldellis

ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

2013

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

Demand side management, Peak shaving, Load shifting, Hybrid RES systems, Island grid

Επιστημονικό Περιοδικό/Συνέδριο:

Energy Procedia Journal, Vol.46, pp.281-286

ΤΙΤΛΟΣ:

Strategic planning in the electricity generation sector through the development of an integrated Delphi-based multi-criteria evaluation model

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

Kaldellis J.K., Anestis A., Koronaki I.

ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

2013

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

Εlectricity generation technologies, Decision making, Weight factors, Crete

Επιστημονικό Περιοδικό/Συνέδριο:

Fuel, Vol.106, pp.212-218

ΤΙΤΛΟΣ:

Evaluation of Building Integrated Photovoltaic Systems’ Potential in the Industrial Sector: Case Study Oinofyta-Viotia Zone, Greece

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

Georgios A. Vokas, Panagiotis G. Klironomos and John K. Kaldellis

ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

2013

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

BIPV, FIT, Greenhouse Gas Emissions, Renewable Energy Sources, Roof Area Potential, Solar Energy, Technical Audits

Επιστημονικό Περιοδικό/Συνέδριο:

Journal of Energy and Power Engineering, Vol.7, pp.2211-2219

ΤΙΤΛΟΣ:

Comparing Recent Views of Public Attitude on Wind Energy, Photovoltaic and Small Hydro Applications

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

J.K. Kaldellis, M. Kapsali, El. Kaldelli, Ev. Katsanou

ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

2013

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

Renewable energy sources (RES), Questionnaires, Noise impact, Visual impact, Land usage, Environmental impacts

Επιστημονικό Περιοδικό/Συνέδριο:

Renewable Energy, Vol.52, pp.197-208

ΤΙΤΛΟΣ:

Photovoltaic-Based Combined Electricity and Clean Water Production for Remote Small Islands

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

Tiligadas D., Kondili E., Kaldellis J.K.

ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

2013

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

Stand-alone, Desalination, Energy autonomy, Solar potential

Επιστημονικό Περιοδικό/Συνέδριο:

Journal of Desalination and Water Treatment, Vol.51(4-6), pp. 695-701

ΤΙΤΛΟΣ:

A Multicriteria Analysis for the Optimal Desalination-RES System. Special focus: the Small Greek Islands

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

Kondili E., Kaldellis J.K., Paidousi M.

ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

2013

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

Wind/PV/geothermal desalination, Reverse osmosis, Pair-wise criteria comparison, Aegean Sea islands

Επιστημονικό Περιοδικό/Συνέδριο:

Journal of Desalination and Water Treatment, Vol.51(4-6), pp. 1205-1218

ΤΙΤΛΟΣ:

Investigating the Energy Autonomy of Very Small Non-Interconnected Islands. A Case Study: Agathonisi, Greece

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

Kaldellis J.K., Gkikaki Ant., Kaldelli El., Kapsali M.

ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

2012

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

Photovoltaics, Wind power, Solar radiation, Biogas, Desalination, Renewable energy islands

Επιστημονικό Περιοδικό/Συνέδριο:

Energy for Sustainable Development, Vol.16(4), pp.476¬485

ΤΙΤΛΟΣ:

Optimum wind- and photovoltaic-based stand-alone systems on the basis of life cycle energy analysis

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

Kaldellis J.K., Zafirakis, D., Stavropoulou V., Kaldelli El.

ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

2012

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

Embodied energy, Solar energy, Wind energy

Επιστημονικό Περιοδικό/Συνέδριο:

Energy Policy, Vol.50, pp.345-357

ΤΙΤΛΟΣ:

Long-term evaluation of nitrogen oxides and sulphur dioxide emissions from the Greek lignite-based electricity generation sector

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

Kaldellis J.K., Kapsali M., Emmanouilidis M.

ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

2012

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

Air pollutant production, Electricity generation, Emission factors, Fossil fuels

Επιστημονικό Περιοδικό/Συνέδριο:

Fresenius Environmental Bulletin, Vol.21(9), F-2012-197

ΤΙΤΛΟΣ:

Multicriteria Analysis of Municipal Solid Wastes Energy Recovery Technologies in Greece

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

Kondili E., Bartzis I., Kapsali M., Kaldellis J.K.

ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

2012

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

Controlled landfill sites, Energy recovery from MSW, Incineration of MSW, Sorting plant at landfill site, Waste-to-energy plants

Επιστημονικό Περιοδικό/Συνέδριο:

Global NEST Journal, Vol.14(2), pp.225-234