ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Επαγγελματικές Προοπτικές και Προοπτικές Συνέχισης Σπουδών

Αξιοποιώντας την πολυετή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt και την άριστη Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, παρέχεται σε αριστούχους αποφοίτους μας η προοπτική συνέχισης των σπουδών τους και σε επίπεδο διδακτορικού.
Ήδη, με εφόδιο τον Μεταπτυχιακό τους Τίτλο, σημαντικός αριθμός αποφοίτων μας έχει προχωρήσει στην υλοποίηση διδακτορικής διατριβής είτε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt ή /και με άλλα Βρετανικά Πανεπιστήμια.