ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Master of Science in Energy Systems

Heriot – Watt University — Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  • Το Πανεπιστήμιο Heriot – Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, σε συνέχεια της υπερδεκαετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems» (ΦΕΚ3576/2014 Τεύχος Β).
  • Το εν λόγω ΠΜΣ (που αποτελεί εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy) προσφέρει αφενός νέα σύγχρονα μαθήματα και αφετέρου τη δυνατότητα στους φοιτητές του, μετά τη παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ δυο κατευθύνσεων:
  1. Το Σχεδιασμό Ενεργειακών Συστημάτων – Energy Systems Design (με έμφαση στη βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων, ενεργειακών λύσεων) και
  2. Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Renewable Energy Techologies (με ειδικότερο αντικείμενο μελέτης τις εφαρμογές της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας).

Η Επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος «MSc in Energy Systems – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα» από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Heriot Watt university και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το Πρόγραμμα έχει μέχρι σήμερα παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σημαντικός αριθμός αποφοίτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ με την παρούσα πρόσκληση συγκροτείται το 28ο Τμήμα με μέγιστη συμμετοχή τους 30 φοιτητές.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το ΠΜΣ είναι «part – time«, με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.