ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΩΝΥΜΟ: Παπαποστόλου
Παπαποστόλου
ΟΝΟΜΑ: Χριστιάνα
Χριστιάνα
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Υπεύθυνη παρακολούθησης διπλωματικών εργασιών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5381430
EMAIL: cpap@uniwa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ: Β020
Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Πεδίο εξειδίκευσης: Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων καθώς Εφοδιαστικών Αλυσίδων ενέργειας και νερού. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. (AEI Πειραιά TT, 2004) MSc in Energy (Ηeriot Watt- AEI Πειραιά TT, 2008) . PhD (Energy Supply Chains, Heriot Watt University, 2016)
Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Πεδίο εξειδίκευσης: Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων καθώς Εφοδιαστικών Αλυσίδων ενέργειας και νερού. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. (AEI Πειραιά TT, 2004) MSc in Energy (Ηeriot Watt- AEI Πειραιά TT, 2008) . PhD (Energy Supply Chains, Heriot Watt University, 2016)
ΕΠΩΝΥΜΟ: Βαρδάκη
Βαρδάκη
ΟΝΟΜΑ: Ράνια
Ράνια
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Λογιστική Υποστήριξη ΜΠΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5381020
EMAIL: r.vardaki@uniwa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΤΕ Πειραιά & Νήσων (Α’ Κτίριο 1ος όροφος)
Υπεύθυνη οικονομικών-λογιστικών θεμάτων του ΜΠΣ. Τήρηση αναλυτικού αρχείου καταθέσεων διδάκτρων φοιτητών. Υπεύθυνη διοικητικών και λογιστικών πράξεων που σχετίζονται με τον ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) ΑΕΙ Πειραιά, όπως έκδοση παραστατικών από καταθέσεις διδάκτρων, επιστροφές διδάκτρων, άνοιγμα συμβολαίων-προσωπικών καρτελών φοιτητών καθόλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΜΠΣ. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000).
Υπεύθυνη οικονομικών-λογιστικών θεμάτων του ΜΠΣ. Τήρηση αναλυτικού αρχείου καταθέσεων διδάκτρων φοιτητών. Υπεύθυνη διοικητικών και λογιστικών πράξεων που σχετίζονται με τον ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) ΑΕΙ Πειραιά, όπως έκδοση παραστατικών από καταθέσεις διδάκτρων, επιστροφές διδάκτρων, άνοιγμα συμβολαίων-προσωπικών καρτελών φοιτητών καθόλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΜΠΣ. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000).
ΕΠΩΝΥΜΟ: Κοίλιαρη
Κοίλιαρη
ΟΝΟΜΑ: Παναγιώτα
Παναγιώτα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5381493
EMAIL: p.koiliari@uniwa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ: Γ027
Ακαδημαϊκή Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Διδασκαλία Ερευνητικής Μεθοδολογίας Διδασκαλία Ακαδημαϊκών Αγγλικών ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΑ Φιλολογία (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000) MΑ Λαογραφία (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006)
Ακαδημαϊκή Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Διδασκαλία Ερευνητικής Μεθοδολογίας Διδασκαλία Ακαδημαϊκών Αγγλικών ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΑ Φιλολογία (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000) MΑ Λαογραφία (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006)
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας και ενημερωθείτε για νέα, ανακοινώσεις, σεμινάρια κ.α.