Αρχεία κατηγοριών:Χωρίς κατηγορία

Συμπληρωματικές Αιτήσεις Εγγραφών 2021 – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα με ΔΥΟ κατευθύνσεις από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο HeriotWatt

 • Η βραβευμένη Ερευνητική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TILOSHorizon 2020 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.), σε συνέχεια της υπερδεκαπενταετούς επιτυχημένης συνεργασίας της με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας, υλοποιεί για 16η χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems«.
 • Το εν λόγω ΠΜΣ (συνέχεια και εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy), εκσυγχρονίζοντας διαρκώς τα μαθήματα που προσφέρει, με την παρούσα πρόσκληση συγκροτεί το 32ο Τμήμα. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του, μετά τηv παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

α) Το Σχεδιασμό Ενεργειακών Συστημάτων – Energy Systems Design και

β) Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Renewable Energy Technologies.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος «MSc in Energy Systems – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα» από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Heriot Watt University (ΦΕΚ467/2019 Τεύχος Β).

Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems» στοχεύει:

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με την τεχνολογία, τις εφαρμογές, την έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγχρονα ενεργειακά θέματα,
 • στην επαγγελματική προοπτική και εξέλιξη των αποφοίτων του στα δυναμικά πεδία της Ενέργειας.

Αντικείμενο και θεματικά πεδία του Προγράμματος

Η Ενέργεια αποτελεί στρατηγικό τομέα ανάπτυξης με ιδιαίτερα μεγάλο επιστημονικό-τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και δημιουργώντας ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή/ευρωπαϊκή αγορά.

Το ΠΜΣ εστιάζει την προσοχή του, μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολικές-Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Καθαρή Ηλεκτροκίνηση, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Αποθήκευση Ενέργειας, Δίκτυα και Προοπτικές Εφαρμογών Φυσικού Αερίου, Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Έργων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αριστοποίηση Ενεργειακών Λύσεων, Κλιματική Αλλαγή.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy Systems

Σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων / Πολυτεχνείων-ΤΕΙ) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης (εν όψει και του υλοποιούμενου «Brexit»)

 • με αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και
 • με ενδιαφέρον να επεκτείνουν ή να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις γνώσεις τους στο ευρύτατο φάσμα των αντικειμένων της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι «parttime«, με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται κανονικά στις εγκαταστάσεις του Πα.Δ.Α. Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Σε ειδικές καταστάσεις μαθήματα διεξάγονται και εξ αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (ΦΕΚ467/2019 Τεύχος Β).

Εγγραφή στο Πρόγραμμα – Πληροφορίες

Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη διασφάλιση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων και προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.Λεπτομερείς πληροφορίες για το Πρόγραμμα: http://mscenergysystems.uniwa.gr/;   www.sealab.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία:  210-5381020, 210-5381493, Φαξ: 210-5381468

(Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 9:00-14:00), e-mail: msc_energy@sealab.gr

Συμπληρωματικές Αιτήσεις Συμμετοχής για την κάλυψη δύο (2) θέσεων έως και 17/09/2021

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος:  Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Άρθρο του Καθηγητή Δρ Ι.Κ. Καλδέλλη

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο του Καθηγητή Δρ Ι.Κ. Καλδέλλη

 

Η αξιοποίηση της Αιολικής Ενέργειας έχει γνωρίσει τα τελευταία είκοσι χρόνια εντυπωσιακή αύξηση, καθώς σήμερα περιλαμβάνει τη λειτουργία αιολικών πάρκων ονομαστικής ισχύος περίπου 700GWe (δηλαδή 700,000MW) σε ολόκληρο τον πλανήτη μας, συμβάλλοντας με ποσοστό περίπου 15% στην κάλυψη των αναγκών ηλεκτροπαραγωγής στην Ε.Ε. Αντίστοιχα, στη χώρα μας η εγκατεστημένη αιολική ισχύς έχει εκτοξευθεί από τα 150MWe το 2000 σε περισσότερα από 3700MWe, με τις προβλέψεις να πλησιάζουν τα 4000MWe στο επόμενο χρονικό διάστημα. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος των εν λειτουργία αιολικών πάρκων στη χώρα μας αρκεί να αναφέρουμε ότι ο μεγαλύτερος θερμικός σταθμός στη χώρα μας, δηλαδή η λιγνιτική μονάδα του Αγίου Δημητρίου έχει ονομαστική ισχύ λειτουργίας λίγο παραπάνω από 1600MWe.

Αναμφίβολα οι τεχνολογικές εξελίξεις των αιολικών μηχανών έχουν δημιουργήσει εμπορικά προϊόντα που απέχουν σημαντικά από τις πρώτες μηχανές της δεκαετίας του ’80 και φυσικά από τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους, που αποτελούν τον πρόγονο των σύγχρονων μηχανών. Επιπλέον, η μείωση του κόστους παραγωγής των σύγχρονων αιολικών μηχανών μέσα από τις οικονομίες κλίμακας και της διαδικασίας τεχνολογικής εκμάθησης σε συνδυασμό με τους αυστηρούς πλέον περιβαλλοντικούς περιορισμούς που επιβάλλονται στις συμβατικές τεχνολογίες έχουν προσελκύσει σημαντικούς επενδυτικούς ομίλους, οι οποίοι επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των οικονομικών ωφελειών μέσα από μεγάλου μεγέθους αιολικά πάρκα, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και το άλλοθι των περιβαλλοντικά φιλικών επενδύσεων…

Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ξεκίνησε τη λειτουργία του με την παρούσα δομή στις χαραυγές της δεκαετίας του ’90 ως εργαστήριο του Τμήματος Μηχανολογίας του τότε ΤΕΙ Πειραιά. Επέλεξε δε το όνομά του συνειδητά ως «Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας (ΗΜΕ)» σε αντιδιαστολή με τον πλέον δημοφιλή και καθιερωμένο τίτλο «Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)», θέλοντας από τότε να δώσει έμφαση στο γεγονός ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας πρέπει πρωτίστως να έχουν ήπια συμπεριφορά και ήπιες παρεμβάσεις στο περιβάλλον.

Τις δύσκολες πρώιμες εποχές της αιολικής ενέργειας, όπου οι συγκεκριμένες τεχνολογίες αποκαλούνταν μάλλον σκωπτικά «Εναλλακτικές Τεχνολογίες» το τότε προσωπικό του Εργαστηρίου ΗΜΕ παρουσίασε το 1989 τα αποτελέσματα ερευνητικών του προσπαθειών της περιόδου 1985-1988 με θέματα όπως:

«Οι προοπτικές και η συμβολή των Ερευνητικών Ομάδων των ΑΕI στην Παραγωγικότητα και στην Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, στον Τομέα των Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας, εν όψει του 2000» [1]

και

«Small Size Wind Energy Systems-Feasibility Study for the Greek Socio-Economic Environment» [2]

Συνεπώς, το συγκεκριμένο Εργαστήριο που στη συνέχεια (1998) εξελίχθηκε σε Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος έχει επιλέξει από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του την ενεργή υποστήριξη της αξιοποίησης των ΑΠΕ μαζί με την προσπάθεια για Εξοικονόμηση & Ορθολογική Χρήση Ενέργειας. Κύριος στόχος του Εργαστηρίου μας είναι η ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών του ανθρώπου με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας (ει δυνατόν με αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πόρων) και την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με ανταγωνιστικό και κοινωνικά αποδεκτό κόστος.

Στην πάροδο των δεκαετιών, η αιολική ενέργεια αλλά και οι υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξελίχθηκαν τεχνολογικά. Το αρχικό κόστος επένδυσης περιορίστηκε σημαντικά με αποτέλεσμα σήμερα τα αιολικά πάρκα να αποτελούν τις βασικές επενδυτικές επιλογές τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, καθώς την τελευταία δεκαετία οι σταθμοί ΑΠΕ αντιπροσωπεύουν το 75-90% των νέων εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ, ενώ επενδύονται ετησίως περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια ευρώ στις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στη στεριά και στη θάλασσα.

Στην κατεύθυνση αυτή καθοριστικό ρόλο έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει η προσπάθεια περιορισμού της προβλεπόμενης κλιματικής αλλαγής και η εξ αυτής υπαγορευόμενη απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα με πρώτο τομέα εφαρμογής αυτόν της ηλεκτροπαραγωγής. Η χώρα μας, αν και με κάποια καθυστέρηση, επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να εναρμονιστεί με τις επιλογές της ΕΕ, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ιδιαίτερη επενδυτική δραστηριότητα τόσο στον τομέα των αιολικών πάρκων όσο και των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Αντιθέτως, περιορισμένη είναι η δραστηριότητα αξιοποίησης του υδάτινου δυναμικού της χώρας καθώς και της εγχώριας βιομάζας, ενώ απουσιάζουν πλήρως συστηματικές εφαρμογές της γεωθερμίας αλλά και της κυματικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη τη σταδιακή μετάβαση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το καθεστώς εγγυημένης τιμής πώλησης (FIT) σε ένα μοντέλο αγοράς προσφοράς και ζήτησης (target model) είναι αναμενόμενο αφενός να εντατικοποιούνται οι προσπάθειες αξιοποίησης περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό,  αφετέρου να επιδιώκονται έργα με μεγάλο αριθμό αιολικών μηχανών μεγάλου μεγέθους. Χωρίς κανείς να παραγνωρίζει την αγωνία και την προσπάθεια των μεγάλων ενεργειακών-κατασκευαστικών ομίλων για την εξασφάλιση της επιθυμητής κερδοφορίας των μετόχων τους, το ερώτημα που εύλογα προκύπτει είναι εάν οι επιχειρούμενες επενδύσεις για την αξιοποίηση (για παράδειγμα) της αιολικής ενέργειας εξακολουθούν να αποτελούν ήπιες προς το περιβάλλον παρεμβάσεις και να  εξυπηρετούν τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, ιδιαίτερα των τοπικών κοινωνιών που καλούνται να σηκώσουν την οποιαδήποτε περιβαλλοντική όχληση από την κατασκευή και λειτουργία των αιολικών πάρκων στην περιοχή τους.

Η προσωπική μου άποψη είχε διατυπωθεί από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και παραμένει αναλλοίωτη μετά από περισσότερα από τριάντα χρόνια ερευνητικής και εκπαιδευτικής ενασχόλησης με τον τομέα των ΑΠΕ/ΗΜΕ, αποτυπώνεται δε στις εργασίες με τίτλο:

«Πρόταση Αξιοποίησης Ανεμογεννητριών Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους. Μια Απάντηση στις Ενεργειακές Ανάγκες των Νησιών του Αιγαίου Πελάγους» [3]

και

«Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Αξιολόγηση Εγκατάστασης Μικρών Ανεμογεννητριών στο Ελληνικό Οικονομικό-Κοινωνικό Περιβάλλον. Επίδραση Μεταβολών της Τιμής των Καυσίμων». [4]

Συνοψίζοντας, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας υποστηρίχθηκαν φανατικά από ερευνητές και επιστήμονες τα τελευταία 40 χρόνια σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και να παύσει η εξάρτηση από τις χώρες που ελέγχουν τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και για να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. ατμοσφαιρική ρύπανση, διαρροές πετρελαίου, πυρηνικά απόβλητα/ατυχήματα, κλιματική αλλαγή, κ.λπ.) του ενεργειακού τομέα. Η ανάπτυξη τους αποσκοπούσε στην εφαρμογή ήπιων τεχνολογικών λύσεων, προς όφελος των πολιτών και εφόσον υπήρχε η σχετική διάθεση με τη συμμετοχή των πολιτών!

Αναφορικά με τις επιχειρούμενες μαζικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία αιολικών πάρκων στο νησιωτικό χώρο είναι σημαντικό Πολιτεία, τοπική κοινωνία αλλά και επενδυτές να σκεφτούν προσεκτικά και να αποφασίσουν οριστικά τι είδους ενεργειακές λύσεις επιθυμούν και πώς αυτές επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών. Ανάλογες «φαραωνικού τύπου» προσπάθειες έχουν προκαλέσει πολύ σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις και έντονη αντίθεση στην οιαδήποτε συζήτηση για εφαρμογές ΑΠΕ στις τοπικές κοινωνίες, τροφοδοτώντας τις επιφυλάξεις του κοινωνικού συνόλου, γεγονός που στερεί τη δυνατότητα ακόμα και του ήπιου ενεργειακού μετασχηματισμού των νησιών μας και δυστυχώς γυρίζει πολλά χρόνια πίσω τη ρεαλιστική αντιμετώπιση του σοβαρού ενεργειακού προβλήματος της χώρας μας.

Τα πράγματα είναι κατά την άποψή μου ξεκάθαρα. Δεδομένου του ότι η παρούσα κατάσταση με τη λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ιδιαίτερα υψηλού κόστους παραγωγής βασισμένων σε εισαγόμενο και ρυπογόνο πετρέλαιο με τυχαίες διακυμάνσεις κόστους δεν μπορεί να συνεχιστεί, οι δυο ακραίες τεχνικές λύσεις είναι οι ακόλουθες:

Ανάπτυξη μεγάλων αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στις νησιωτικές περιοχές, οι οποίες αξιοποιώντας και τις σχεδιαζόμενες μεγάλης κλίμακας διασυνδέσεις αφενός θα υποκαταστήσουν τους τοπικούς αυτόνομους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής αφετέρου θα μεταφέρουν την περίσσεια της παραγωγής τους στην ηπειρωτική χώρα ή και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές περιοχές, με προφανή οικονομικά κέρδη για τους επενδυτές και πιθανώς για την εθνική οικονομία.

Ανάπτυξη περιορισμένου μεγέθους αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με σεβασμό στα ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα, οι οποίες στα πλαίσια ανάπτυξης σύγχρονων υβριδικών σταθμών και αξιοποίησης των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας και διαχείρισης ζήτησης, θα καλύπτουν κατά βάση τις ενεργειακές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, υποκαθιστώντας πλήρως το πετρέλαιο και υλοποιώντας ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Ειδικότερα για ομάδες γειτονικών νησιών η ανάπτυξη νησιωτικών μικροδικτύων θα ενίσχυε ακόμα περισσότερο την οικονομική ελκυστικότητα αντίστοιχων λύσεων.

Εννοείται ότι πιθανή λύση μπορεί να αποτελέσει οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω δύο ακραίων επιλογών, με τα ανάλογα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Στρατηγική επιλογή του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η δεύτερη επιλογή, λύση που υλοποιήθηκε με σημαντική επιτυχία στη δημιουργία του πρώτου εν λειτουργία υβριδικού σταθμού ΑΠΕ στη νήσο Τήλο με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τα σημαντικά εμπόδια που δημιούργησε η εγχώρια γραφειοκρατία και η εγχώρια «παράλληλη εξουσία». Ακόμα όμως και στην επιτυχημένη αυτή προσπάθεια απουσιάζει το άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα για την τοπική κοινωνία, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με την ενεργοποίηση του μηχανισμού των ενεργειακών κοινοτήτων.

Προτείνουμε λοιπόν μια σχετικά συντηρητική αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών ενεργειακών πόρων της χώρας μας, με σεβασμό στη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, με σεβασμό στα ευαίσθητα οικοσυστήματα και με ανάλογο περιορισμό των αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων των επενδύσεων. Πρωταρχικός σκοπός των εφαρμογών των ΑΠΕ είναι να είναι ήπιες προς το περιβάλλον (ΗΜΕ) και να υπηρετούν τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι ευδιάκριτες οι διαφορές τους από την πυρηνική ενέργεια, το πετρέλαιο και το κάρβουνο!

Δρ Ιωάννης Κ. Καλδέλλης

Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πα.Δ.Α.

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Πα.Δ.Α.

Δ/ντης MSc in Energy Systems (UNIWA-Heriot Watt Univ.)

Associate Editor, Renewable Energy journal (IF=6.5)

 

 

Σχετική Βιβλιογραφία

[1] Κτενίδης Π., Καλδέλλης I., 1989, «Οι προοπτικές και η συμβολή των Ερευνητικών Ομάδων των ΑΕI στην Παραγωγικότητα και στην Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, στον Τομέα των Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας, εν όψει του 2000.», Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Β’ Συνέδριο για τη Βιομηχανία-Προοπτικές της Ελληνικής Βιομηχανίας, Τόμος III, pp.401-413, Αθήνα.

[2] Kaldellis J., Ktenidis P., Kodossakis D., 1989, «Small Size Wind Energy Systems-Feasibility Study for the Greek Socio-Economic Environment», 2nd European Symposium on «Soft Energy Sources and Systems at the Local Level», Vol.One, pp.714-730, Crete, Greece.

[3] Καλδέλλης I., Σιάτρας Κ., Κορωνάκης Περ., 1992, «Πρόταση Αξιοποίησης Ανεμογεννητριών Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους. Μια Απάντηση στις Ενεργειακές Ανάγκες των Νησιών του Αιγαίου Πελάγους», 4ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Ξάνθη.

[4] Καλδέλλης I, 1991,»Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Αξιολόγηση Εγκατάστασης Μικρών Ανεμογεννητριών στο Ελληνικό Οικονομικό-Κοινωνικό Περιβάλλον. Επίδραση Μεταβολών της Τιμής των Καυσίμων», 2ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, pp.279-287, Πανεπ. Αιγαίου, Λέσβος.

13ο Διεθνές Συνέδριο EuroSun 2020 για την Ηλιακή Ενέργεια στα Κτήρια και στη Βιομηχανία, 01-03 Σεπτεμβρίου 2020

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Συνδιοργανώνει το 13ο Διεθνές Συνέδριο EuroSun 2020 για την Ηλιακή Ενέργεια στα Κτήρια και στη Βιομηχανία το διάστημα 01-03 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) έχει εδώ και πολλά χρόνια αποδείξει την επιστημονική του πρωτοπορία και την ερευνητική του εμπειρία στα θέματα αξιοποίησης των Ήπιων/Ανανεώσιμων Μορφών/Πηγών Ενέργειας, μέσα από επιστημονικές δημοσιεύσεις, καταξιωμένα διεθνή και εθνικά συνέδρια και εμβληματικά ερευνητικά έργα. Στο πλαίσιο αυτό, το Πα.Δ.Α. συνδιοργανώνει με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπό την αιγίδα της Διεθνούς Εταιρείας Ηλιακής Ενέργειας (International Solar Energy Society – http://www.ises.org) το 13ο Διεθνές Συνέδριο EuroSun 2020 για την Ηλιακή Ενέργεια στα Κτήρια και στη Βιομηχανία στο διάστημα 01-03 Σεπτεμβρίου. Το Συνέδριο αυτό, που είχε αρχικά προγραμματιστεί να διεξαχθεί στους χώρους του Πα.Δ.Α. στον Αρχαίο Ελαιώνα, υλοποιείται ως «virtual» συνέδριο λόγω των πρόσφατων περιορισμών εξαιτίας Covid-19.

Σε μια κρίσιμη στιγμή για τον πλανήτη μας, όπου σχεδόν όλες οι χώρες στοχεύουν και ενθαρρύνουν ερευνητικές δράσεις για να επιτύχουν το στόχο ανάπτυξης οικονομιών χαμηλού (μειωμένου) άνθρακα –low carbon and/or decarbonized economies-, καθίσταται προφανές ότι η χρήση ηλιακής ενέργειας στο σύνολο των ημερήσιων δραστηριοτήτων μας μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στη μετάβαση αυτή. Αυτό το γεγονός διατυπώνεται με έμφαση και στα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα [ΕΣΕΚ] που έχουν υποβάλλει τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοινότητα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες Έρευνας και Ανάπτυξης αλλά και προοπτικές εργασίας στο πεδίο της ηλιακής ενέργειας για τα επόμενα χρόνια.

Το διεθνές συνέδριο EuroSun 2020 επικεντρώνεται στο σύνολο των τεχνολογιών αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας (θερμότητα και ηλεκτρισμός), στον τρόπο που η ηλιακή ενέργεια συνδυάζεται με άλλες τεχνολογίες (δηλαδή αποθήκευση) αλλά και στον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με διάφορους ενεργοβόρους τομείς (δηλαδή μεταφορές, βιομηχανία, κτήρια). Αρκετά μέλη ΔΕΠ και Συνεργάτες του Πα.Δ.Α. συμμετέχουν τόσο στην Επιστημονική όσο και στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, συμβάλλοντας με τη συμμετοχή τους αλλά και με το επιστημονικό τους έργο στην επιτυχία του Συνεδρίου.

Για τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου καθώς και τις ημερομηνίες εγγραφής μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του EuroSun 2020

To δε προκαταρκτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου μας σε θέματα Έρευνας σας προσκαλώ να παρακολουθήσετε το 13o EuroSun 2020 και με την παρουσία σας να συμβάλλετε στην επιτυχία του Συνεδρίου.

Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2020-2021 – ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HERIOT-WATT ΤΟΥ Η.Β.

ΚΟΙΝΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΔΥΟ κατευθύνσεις στα Ενεργειακά Συστήματα

από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο HeriotWatt του Η.Β.

 • Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με τη βραβευμένη Ερευνητική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TILOSHorizon 2020 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σε συνέχεια της δεκαπενταετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems«.
 • Το εν λόγω ΠΜΣ (συνέχεια και εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy) με την παρούσα πρόσκληση συγκροτεί το 30ο Τμήμα εκσυγχρονίζοντας διαρκώς τα μαθήματα που προσφέρει. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του, μετά τηv παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

α) Το Σχεδιασμό  Ενεργειακών Συστημάτων – Energy Systems Design και

β) Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Renewable Energy Technologies.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή κοινού μεταπτυχιακού διπλώματος «MSc in Energy Systems – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα» από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Heriot Watt University και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ467/2019 Τεύχος Β).

Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems» στοχεύει:

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με την τεχνολογία, τις εφαρμογές, την έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγχρονα ενεργειακά θέματα,
 • στην επαγγελματική προοπτική και εξέλιξη των αποφοίτων του στα πλέον δυναμικά πεδία της Ενέργειας.

Αντικείμενο και θεματικά πεδία του Προγράμματος

Η Ενέργεια αποτελεί στρατηγικό τομέα ανάπτυξης με ιδιαίτερα μεγάλο επιστημονικό-τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και δημιουργώντας ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Το ΠΜΣ εστιάζει την προσοχή του, μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολικές-Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Αποθήκευση Ενέργειας, Δίκτυα και Προοπτικές Εφαρμογών Φυσικού Αερίου, Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Έργων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αριστοποίηση Ενεργειακών Λύσεων, Κλιματική Αλλαγή.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy Systems

Σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων / Πολυτεχνείων-ΤΕΙ) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης (εν όψει και του επικείμενου «Brexit«)

 • με αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και
 • με ενδιαφέρον να επεκτείνουν ή να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις επιστημονικές τους γνώσεις στο ευρύτατο φάσμα των αντικειμένων της Ενέργειας.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι «parttime«, με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΠΑ.Δ.Α. Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (ΦΕΚ467/2019 Τεύχος Β).

Εγγραφή στο Πρόγραμμα – Πληροφορίες

Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη διασφάλιση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων και προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Τηλεφωνική επικοινωνία:  210-5381020, Τηλ/Φαξ: 210-5381493, Φαξ: 210-5381468

(Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 9:00-14:00), e-mail: msc_energy@sealab.gr

Συμπληρωματικές Αιτήσεις Συμμετοχής για την πλήρωση 3 θέσεων έως και 14-9-2020

Υπεύθυνος Προγράμματος:  Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2019-2020 – ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HERIOT-WATT ΤΟΥ Η.Β.

ΚΟΙΝΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΔΥΟ κατευθύνσεις στα Ενεργειακά Συστήματα

από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο HeriotWatt του Η.Β.

 • Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με τη βραβευμένη Ερευνητική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TILOSHorizon 2020 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σε συνέχεια της δεκαπενταετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems«.
 • Το εν λόγω ΠΜΣ (συνέχεια και εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy) με την παρούσα πρόσκληση συγκροτεί το 29ο Τμήμα εκσυγχρονίζοντας διαρκώς τα μαθήματα που προσφέρει. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του, μετά τηv παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

α) Το Σχεδιασμό  Ενεργειακών Συστημάτων – Energy Systems Design και

β) Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Renewable Energy Technologies.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή κοινού μεταπτυχιακού διπλώματος «MSc in Energy Systems – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα» από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Heriot Watt University και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ467/2019 Τεύχος Β).

Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems» στοχεύει:

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με την τεχνολογία, τις εφαρμογές, την έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγχρονα ενεργειακά θέματα,
 • στην επαγγελματική προοπτική και εξέλιξη των αποφοίτων του στα πλέον δυναμικά πεδία της Ενέργειας.

Αντικείμενο και θεματικά πεδία του Προγράμματος

Η Ενέργεια αποτελεί στρατηγικό τομέα ανάπτυξης με ιδιαίτερα μεγάλο επιστημονικό-τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και δημιουργώντας ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Το ΠΜΣ εστιάζει την προσοχή του, μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολικές-Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Αποθήκευση Ενέργειας, Δίκτυα και Προοπτικές Εφαρμογών Φυσικού Αερίου, Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Έργων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αριστοποίηση Ενεργειακών Λύσεων, Κλιματική Αλλαγή.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy Systems

Σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων / Πολυτεχνείων-ΤΕΙ) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης (εν όψει και του επικείμενου «Brexit«)

 • με αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και
 • με ενδιαφέρον να επεκτείνουν ή να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις επιστημονικές τους γνώσεις στο ευρύτατο φάσμα των αντικειμένων της Ενέργειας.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι «parttime«, με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΠΑ.Δ.Α. Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (ΦΕΚ467/2019 Τεύχος Β).

Εγγραφή στο Πρόγραμμα – Πληροφορίες

Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη διασφάλιση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων και προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το Πρόγραμμα: http://mscenergysystems.uniwa.gr      www.sealab.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία:  210-5381020, Τηλ/Φαξ: 210-5381493, Φαξ: 210-5381468

(Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 9:00-14:00), e-mail: msc_energy@sealab.gr

Αιτήσεις Συμμετοχής έως και 3-2-2020

Υπεύθυνος Προγράμματος:  Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

Επιτυχημένη συμμετοχή Ερευνητικών Ομάδων ΠAΔΑ στη Βραδιά Ερευνητή 2019

logoRENA-2019-700x340Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε την Παρασκευή 27-09-2019 στο Ε.Μ.Π. η Βραδιά του Ερευνητή για το 2019. Για πρώτη φορά, κατόπιν ανταπόκρισης στη σχετική πρόσκληση, συμμετείχε οργανωμένα στην εν λόγω εκδήλωση το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την αξιόλογη συμμετοχή ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων του, που παρουσίασαν με εξαιρετικό τρόπο στους πολυπληθείς επισκέπτες της Βραδιάς τις δραστηριότητες και το έργο τους.

Κατά την εναρκτήρια εκδήλωση που έγινε στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Αβέρωφ, με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και των Πρυτανικών Αρχών των συμμετεχόντων στην εκδήλωση Πανεπιστημίων της Αθήνας, εκ μέρους του ΠΑ.Δ.Α. τον χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρύτανης κος Ι. Καλδέλλης, ο οποίος τόνισε τις εξαιρετικές δυνατότητες αλλά και τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη ερευνητική προσπάθεια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στις συμμετέχουσες ερευνητικές ομάδες περιλαμβάνεται και η Ομάδα των Εργαστηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος και Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων (που διοργανώνουν και το Μεταπτυχιακό μας), που παρουσίασαν την ερευνητική τους δραστηριότητα σε θέματα υβριδικών ενεργειακών συστημάτων, αποθήκευσης ενέργειας, εφαρμογών βελτιστοποίησης σε παραγωγικά συστήματα και ηλεκτροκίνησης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΠΟ ΕΝΑΝ (1) ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ” ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΠΟ ΕΝΑΝ (1) ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ” ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Διευθυνσης Τεχνολογίας, Μεταφορών και Κλίματος, και συγκεκριμένα του φορέα “Joint Research Centre”, αναλογιζόμενη την αύξηση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη, ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής την εκπόνηση μελέτης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση του φαινομένου στον οικιακό τομέα στην χώρα μας.

 

Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με έναν (1) Μεταπτυχιακό φοιτητή του ΔΠΜΣ “Ενεργειακά Συστήματα” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λόγω της εξειδικευμένης και άρτιας εκπαίδευσης τους σε θέματα ενέργειας.

 

Η απασχόληση στο εν λόγω έργο, περιλαμβάνει δράσεις του πακέτου εργασίας “Alleviation of EPOV at vulnerable households. A pilot case-study at municipality level” (Αναχαίτιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μια δοκιμαστική υπόθεση εργασίας σε επίπεδο δήμων). Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην δημιουργία πιλότου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε επίπεδο γειτονιάς-κοινότητας, μέσω παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ σε μικρή ομάδα νοικοκυριών στον αστικό ιστό.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής τους, και έως την 20η Νοεμβρίου 2019. Η συνολική αμοιβή για την εν λόγω απασχόληση ορίζεται στα 1.000,00€. Στο παραπάνω ποσό, περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις που δύνανται να προκύψουν στο πλαίσιο της απασχόλησης.

 

Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:

 • Προπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικότητας Μηχανικού
 • Βεβαίωση φοίτησης στο ΔΠΜΣ “Ενεργειακά Συστήματα”
 • Πιστοποιημένη Γνώση Η/Υ
 • Πιστοποιημένη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)

 

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά, στην Γραμματεία του ΠΜΣ, έως την Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2019.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι.Κ. ΚΑΛΔΕΛΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Αγαπητά μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

Σε συνέχεια της ενδιαφέρουσας και ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε σήμερα Δευτέρα 13-05-2019 ο σύλλογος ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α., για την οποία και θέλω να εκφράσω την ευαρέσκεια μου έναντι των διοργανωτών, αναφορικά με τις επερχόμενες Πρυτανικές εκλογές, και λόγω του περιορισμένου χρόνου ομιλίας των υποψήφιων αντιπρυτάνεων επισυνάπτεται αρχείο PDF, όπου περιλαμβάνεται η πλήρης παρουσίαση μου.

Θα ήθελα να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης, όπου περιλαμβάνονται οι απόψεις και οι προτάσεις μου για ένα ανθρώπινο, καινοτόμο και δυναμικό Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Με εκτίμηση,
Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης
Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.
Presentation

Ανακοίνωση Εγγραφών – ΚΟΙΝΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΔΥΟ κατευθύνσεις στα Ενεργειακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Η.Β.

ΚΟΙΝΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΔΥΟ κατευθύνσεις στα Ενεργειακά Συστήματα

από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο HeriotWatt του Η.Β.

 • Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α. – πρώην ΤΕΙ Πειραιά), σε συνέχεια της υπερδεκαετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems«.
 • Το εν λόγω ΠΜΣ (συνέχεια και εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy) με την παρούσα πρόσκληση συγκροτεί το 27ο Τμήμα εκσυγχρονίζοντας διαρκώς τα μαθήματα που προσφέρει. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του, μετά τηv παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

α) Το Σχεδιασμό  Ενεργειακών Συστημάτων – Energy Systems Design και

β) Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Renewable Energy Technologies.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή κοινού μεταπτυχιακού διπλώματος «MSc in Energy Systems – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα» από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Heriot Watt University και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems» στοχεύει:

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με την τεχνολογία, τις εφαρμογές, την έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγχρονα ενεργειακά θέματα,
 • στην επαγγελματική προοπτική και εξέλιξη των αποφοίτων του στα πλέον δυναμικά πεδία της Ενέργειας.

Αντικείμενο και θεματικά πεδία του Προγράμματος

Η Ενέργεια αποτελεί στρατηγικό τομέα ανάπτυξης με ιδιαίτερα μεγάλο επιστημονικό-τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και δημιουργώντας ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Το ΠΜΣ εστιάζει την προσοχή του, μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολικές-Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Αποθήκευση Ενέργειας, Δίκτυα και Προοπτικές Εφαρμογών Φυσικού Αερίου, Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Έργων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αριστοποίηση Ενεργειακών Λύσεων, Κλιματική Αλλαγή.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy Systems

Σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων / Πολυτεχνείων-ΤΕΙ) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης

 • με αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και
 • με ενδιαφέρον να επεκτείνουν ή να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις γνώσεις τους στο ευρύτατο φάσμα των αντικειμένων της Ενέργειας.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι «parttime«, με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΠΑ.Δ.Α. Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Εγγραφή στο Πρόγραμμα – Πληροφορίες

Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη διασφάλιση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων και προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το Πρόγραμμα: http://mscenergysystems.teipir.gr;   www.sealab.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία:  210-5381020, Τηλ/Φαξ: 210-5381493, Φαξ: 210-5381468

(Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 9:00-14:00), e-mail: msc_energy@sealab.gr

Συμπληρωματικές Αιτήσεις για την Κάλυψη 3 Θέσεων έως και 11-2-2019

Υπεύθυνος Προγράμματος:  Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

Renewable Energy Integration with Mini/Microgrid-REM 2018

top

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ TO ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Renewable Energy Integration with Mini/Microgrid-REM 2018»

Με στόχο την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων και Ήπιων Μορφών Ενέργειας σε απομονωμένες περιοχές του πλανήτη μας (νησιά, απομακρυσμένες κοινότητες, κ.λπ.) με τη χρήση έξυπνων μικροδικτύων, διοργανώθηκε στη Ρόδο 28-30 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Συνέδριο REM-2018, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Σουηδικού Πανεπιστημίου KTH και του καθιερωμένου επιστημονικού περιοδικού Applied Energy (Impact Factor=7.9).

Εκδήλωση Έναρξης

Εκδήλωση Έναρξης

Πιο συγκεκριμένα, το REM-2018 εντάσσεται στις δραστηριότητες ενημέρωσης του Ερευνητικού Προγράμματος TILOS-Horizon 2020, το οποίο υλοποιεί την ανάπτυξη ενεργειακού μικροδικτύου βασισμένου σε ΑΠΕ για την ενεργειακή ανεξαρτησία του νησιού της Τήλου. Για τη γνωριμία δε των συνέδρων με το πρωτοποριακό έργο της Τήλου, διοργανώθηκε επίσκεψη από το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του ΠΑ.Δ.Α. στις εγκαταστάσεις του Υβριδικού Σταθμού της Τήλου.

Κατά την έναρξη του διεθνούς Συνεδρίου οι πρόεδροι του Συνεδρίου καθηγητές κ.κ. Ι.Κ. Καλδέλλης (ΠΑ.Δ.Α.) και J. Yan (KTH) αφού καλωσόρισαν τους συνέδρους επισήμαναν τη συμβολή των ΑΠΕ στον περιορισμό της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής αλλά και στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Εναρκτήρια Συνεδρία

Εναρκτήρια Συνεδρία

Ακολούθως, κατά τη διάρκεια του διεθνούς Συνεδρίου παρουσιάσθηκαν περίπου εκατό επιστημονικές-ερευνητικές εργασίες από όλες τις περιοχές του πλανήτη καλύπτοντας το σύνολο του θεματικού αντικειμένου του Συνεδρίου. Ενδεικτικά τα θέματα του διεθνούς Συνεδρίου επικεντρώθηκαν στη διανεμημένη ενεργειακή παραγωγή, τα μικροδίκτυα, την ενσωμάτωση των ΑΠΕ και την αλληλεπίδραση μεταξύ των συνιστωσών υβριδικών ενεργειακών σταθμών, την αποθήκευση ενέργειας και τη διαχείριση ζήτησης. Επιλεγμένες επιστημονικές εργασίες θα συμπεριληφθούν σε ειδικό τεύχος-αφιέρωμα του επιστημονικού περιοδικού Applied Energy.

Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΠΑ.Δ.Α. συμμετείχε στο Συνέδριο με επτά επιστημονικές εργασίες μελών και συνεργατών του σε θέματα ανάπτυξης μοντέλων πρόβλεψης για τη βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση σε απομονωμένα δίκτυα, τεχνικοοικονομική αξιολόγηση έργων ΑΠΕ και μελέτης και προώθησης της κοινωνικής αποδοχής σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων σε απομονωμένες νησιωτικές περιοχές.

Τέλος, το Εργαστήριο οργάνωσε και επιμελήθηκε την πολύ επιτυχημένη ειδική συνεδρία (Workshop) με θέμα την Εφαρμογή των Έξυπνων Ενεργειακών Μικροδικτύων σε Απομονωμένες Κοινότητες με έμφαση στο ευρωπαϊκό καινοτομικό παράδειγμα της νήσου Τήλου.

Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ (www.sealab.gr)

Ειδική Συνεδρία TILOS-Horizon 2020

Ειδική Συνεδρία TILOS-Horizon 2020